Disclaimer

Deze website is een product van Uitgeverij Kerckebosch bv. Uitgeverij Kerckebosch bv accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door of ten gevolge van het gebruik van deze website, of door informatie aangeboden op de website, of door onvolledigheid, op welke manier dan ook.

Op onze website rust auteursrecht.
Niets van de op deze site aanwezige of van deze site te downloaden informatie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Uitgeverij Kerckebosch bv te Zeist.

Bij het ontwerpen en samenstellen van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u desondanks problemen ondervinden tijdens uw bezoek aan onze site, laat u ons dit dan weten door het sturen van een e-mail naar webmaster@kerckebosch.nl. Wij stellen prijs op uw opmerkingen en suggesties.

Waarom u voor Raadgevers kiest

  • Ervaren auteurs, docenten en sprekers
  • Praktijkgericht en actueel
  • Bijeenkomsten voor multidisciplinaire doelgroepen
  • Persoonlijke aandacht en service
  • Gratis verzending vanaf € 20,- binnen Nederland

    uitgezonderd buitenland, koeriersdiensten en titels van de auteur BIG

Mis niets binnen uw vakgebied!

Ontvang nieuws, aanbiedingen en aankondigingen automatisch in uw inbox.