Privacyverklaring


Legal Key verwerkt persoonsgegevens van deelnemers en van iedereen die aangaf informatie over onze diensten te willen ontvangen.

 

Deze gegevens verwerken we

Deelnemers: voornaam, voorletter(s), achternaam, geslacht, adres, woonplaats, telefoonnummer, BIG-nummer, e-mailadres, medisch specialisme, eventueel factuuradres, dieetwensen en eerder afgenomen diensten. Deze gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.
Inschrijving nieuwsbrief: voorletter(s), achternaam, geslacht, specialisme, e-mailadres. Deze gegevensverwerking vindt plaats met toestemming van de betrokkene. Onze nieuwsbrief bevat altijd een afmeldmogelijkheid.

Hiervoor gebruiken we uw gegevens

Om adequaat en persoonlijk te kunnen corresponderen via post, e-mail, telefoon, Whatsapp of Signal als dat nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening.
Voor het sturen van een factuur en het afhandelen van de betaling.
Om te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten.

Bewaartermijn

Legal Key bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doelen waarvoor we de gegevens verzamelen. Legal Key bewaart persoonsgegevens tot maximaal 5 jaar na het volgen van de laatste nascholing of andere afgenomen dienst.

Ook goed om te weten

We vermelden de naam van de deelnemer en eventueel functie op de deelnemerslijst of badge/naamkaartje. Zichtbaar voor andere deelnemers, maar we geven deze gegevens nooit aan derden.
Legal Key verstrekt geen persoonsgegevens aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Is er sprake is van een geaccrediteerde nascholing? Dan verstrekt Legal Key het bewijs van aanwezigheid en het BIG-nummer aan de betreffende organisatie (bijvoorbeeld GAIA).
Bij een nascholing met overnachting verstrekt Legal Key op verzoek van het hotel de namen van de deelnemers.
Bij een nascholing met een diner verstrekt Legal Key op verzoek van het hotel/restaurant de dieetwensen van de deelnemers.
Legal Key neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Vindt u dat gegevens niet goed beveiligd zijn of zijn er aanwijzingen van misbruik? Stuur dan altijd een e-mail naar info@legalkey.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U mag ook uw eventuele toestemming voor gegevensverwerking intrekken of bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Legal Key. U heeft ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Legal Key een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die Legal Key van u heeft in een computerbestand heeft naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

Afmelden voor onze nieuwsbrieven kan altijd

U kunt vanzelfsprekend altijd om inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens vragen. Om er zeker van te zijn dat u het verzoek tot inzage inderdaad zelf doet, vragen wij u om een kopie van uw identiteitsbewijs met uw verzoek mee te sturen. Maak in de kopie uw pasfoto, de MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart om uw privacy te beschermen. Legal Key reageert zo snel mogelijk, in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek.

Heeft u een klacht?

Legal Key gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Bent u het niet eens met hoe wij dat doen? Stuur een e-mail naar info@legalkey.nl om het erover te hebben. Komen we er samen niet uit? Leg uw klacht dan voor aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij kunnen deze privacyverklaring veranderen

Verandert er iets in onze dienstverlening of in de wet? Dan kunnen wij deze verklaring aanpassen. Op onze website vindt u altijd de laatste versie. Deze privacyverklaring is het laatst aangepast op 18 september 2023.

Waarom u voor Legal Key kiest

  • Ervaren docenten en sprekers
  • Praktijkgericht en actueel
  • Bijeenkomsten voor multidisciplinaire doelgroepen
  • Direct toepasbare kennis

Mis niets binnen uw vakgebied!

Ontvang nieuws, aanbiedingen en aankondigingen automatisch in uw inbox.